Tarieven (update 2019)

Vergoeding en kosten

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2019 recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar. Eventueel is het mogelijk om naast deze basis van 3 uur een aanvulling te krijgen via uw aanvullende verzekering. Dit kunt u in uw verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering teruglezen of via de site van ZorgwijzerUw eigen risico (voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico) wordt bij de gesprekken met de diëtist wel aangesproken. Ik heb contracten met een aantal zorgverzekeraars, niet bij allemaal. Indien ik bij uw verzekeraar geen contract heb afgesloten, dan geldt de volgende vergoeding. Bij en restitutiepolis (vrije keuze zorgaanbieders) wordt 100% van het consult vergoed. Bij een naturapolis houdt de verzekeraar een andere vergoeding aan, meestal is dit 70% van het dieetconsult. Bij verzekeraars waarbij ik wel een contract heb afgesloten geldt 100% vergoeding van het dieetconsult. De reden waarom ik niet met alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten, is dat er steeds meer eisen vanuit de zorgverzekeraar in de overeenkomst staan. Eisen aan mijn praktijkruimte, administratie, tijdsinvestering per patiënt etc. Eisen waar ik het niet mee eens kan en wil zijn.

Geen contracten afgesloten met: CZ coöperatie (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden), Vereniging Achmea (Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Avéro Achmea, Interpolis, FBTO, De Friesland). Tot eind 2018 heb ik nog wel een contract met Vereniging Achmea. Wat betekent dit voor u? Ik raad u aan als u van plan bent een afspraak bij mij in te plannen, de volgende stappen door te lopen:

  1. Controleer bij uw zorgverzekeraar: hoeveel krijg ik vergoed en hoe zit het met mijn eigen risico? Hoeveel tijd/euro komt vanuit basis en hoeveel vanuit de aanvullende verzekering? Vervolgens maakt u een overweging voor u zelf wat haalbaar is, wat uw wensen zijn en het beste bij u past.
  2. U maakt een afspraak met de diëtist. Stel met uw zorgverzekeraar heb ik geen contract afgesloten dan krijgt u na afloop een factuur. Deze factuur betaalt u eerst zelf (binnen 14 werkdagen na ontvangst per mail). Vervolgens dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket wordt een deel van het consult vergoed (vaak is dit 70%).
  3. Stel met uw zorgverzekeraar heb ik wel een contract, dan stuur ik de factuur zelf door naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoed dan de kosten zoals aangegeven staat in uw pakket (meestal 100%) en geeft u achteraf inzicht over de gemaakte dieet-/zorgkosten.

Eigen risico

De diëtist valt binnen het eigen risico. Indien u nog niet door uw eigen risico heen bent, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.

Tarieven

Het eerste consult bij de diëtist duurt ongeveer 60 minuten. Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten. Daarnaast kan er nog indirecte tijd gedeclareerd worden voor administratieve werkzaamheden, het rapporteren naar de verwijzend arts of specialist of het berekenen van uw voeding(sadvies).

Ik hanteer de volgende tarieven in 2019 (de totale tijd wordt afgerond op kwartieren.):

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Kosten
Intake / 1e consult 60 30 €90,-
Vervolgconsult 30 5 €30,-
Vervolgconsult lang 45 5 €45,-
Skype/telefonisch consult kort 10 5 €15,-
Skype/telefonisch consult lang 30 5 €30,-
Afsluitend consult 30 €30,-
Huisbezoek toeslag €10,-

*Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent. Indirecte tijd is de tijd die hierna benodigd is voor o.a. de rapportage naar uw (huis)arts/specialist en het uitwerken van uw gegevens en/of adviezen. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Niet geweest zonder bericht of te laat afgebeld

Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (met uitzondering van weekend en feestdagen). Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt onderstaande in rekening gebracht.

Eerste dieetconsult : €45,00
Vervolgconsult         €20,00

Verwijsbrief nodig?

Indien u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist heeft, wordt een consult bij de diëtist in 2019 vergoed vanuit uw basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de consulten ook (deels) als u geen verwijsbrief heeft. Controleer of u wel of geen verwijsbrief nodig hebt bij uw eigen zorgverzekeraar. Officieel is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist. De volgende zorgverzekeraars eisen wel een verwijsbrief: CZ, De Friesland

Soms is het toch efficiënter om een verwijsbrief te hebben. Hier staan vaak veel relevante gegevens voor mij in genoemd. Voor een verwijsbrief kunt u langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd.