Tarieven 2019

Vergoeding en kosten

Vergoeding van de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2019 recht op een vergoeding van 3 uur per jaar. 

Ik heb contracten met een aantal zorgverzekeraars, niet bij allemaal. Bij en restitutiepolis (vrije keuze zorgaanbieders) wordt 100% van het consult vergoed. Bij een naturapolis houdt de verzekeraar een andere vergoeding aan, meestal is dit 70% van het dieetconsult. Bij verzekeraars waarbij ik wel een contract heb afgesloten geldt 100% vergoeding van het dieetconsult. De reden waarom ik niet met alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten, is dat er steeds meer eisen vanuit de zorgverzekeraar in de overeenkomst staan. Eisen aan mijn praktijkruimte, administratie, tijdsinvestering per patiënt etc. Hierin heb ik per zorgverzekeraar een bewuste keuze om wel of niet te contracteren. 

Geen contracten afgesloten met: CZ coöperatie (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden) en Vereniging Achmea (Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Avéro Achmea, Interpolis, FBTO, De Friesland). Wat betekent dit voor u? Ik raad u aan als u van plan bent een afspraak bij mij in te plannen, de volgende stappen door te lopen:

  1. Controleer bij uw zorgverzekeraar: hoeveel krijg ik vergoed en hoe zit het met mijn eigen risico? Hoeveel tijd/euro komt vanuit basis en hoeveel vanuit de aanvullende verzekering? Vervolgens maakt u een overweging voor u zelf wat haalbaar is, wat uw wensen zijn en het beste bij u past.
  2. U maakt een afspraak met de diëtist. Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben afgesloten dan krijgt u na afloop een factuur. Deze factuur betaalt u eerst zelf (binnen 14 werkdagen). Vervolgens dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket wordt een deel van het consult vergoed (vaak is dit 70%).
  3. Als ik met uw zorgverzekeraar wel een contract heb afgesloten, ook dan ontvangt u de factuur na afloop. U kunt deze dan zelf doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoed dan de kosten zoals aangegeven staat in uw pakket (meestal 100%) en geeft u achteraf inzicht over de gemaakte dieet-/zorgkosten.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen meer dan 3 uur vergoed. Dit kunt u in de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering teruglezen. 

Eigen risico

Uw eigen risico (voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico) wordt bij de gesprekken met de diëtist aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.

Tarieven

Ik hanteer de volgende tarieven vanaf medio 2019 (de totale tijd wordt afgerond op kwartieren). Voor een reguliere behandeling dieetadvisering geldt een tarief van €16,25 per kwartier. Per verzekeraar geldt een apart tarief. Voor het exacte tarief verwijzen wij naar de polis van uw verzekeraar.

Alle activiteiten rondom een consult, zoals administratieve werkzaamheden of het rapporteren naar de verwijzend arts / specialist zijn hierbij inbegrepen.

Behandeling Tijd
Intake / eerste consult 6 kwartier
Vervolgconsult kort 2 kwartier
Vervolg consult lang 3 kwartier
Online consult via skype 2 kwartier
Uitgebreide voedingsanalyse 2 kwartier
Telefonisch consult v.a. 1 kwartier
Bezoek aan huis toeslag

Niet geweest zonder bericht of te laat afgebeld

Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (met uitzondering van weekend en feestdagen). Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt het gemiste consult in rekening gebracht. 

Verwijsbrief nodig?

Indien u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist heeft, wordt een consult bij de diëtist in 2019 vergoed vanuit uw basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de consulten ook (deels) als u geen verwijsbrief heeft. Controleer of u wel of geen verwijsbrief nodig hebt bij uw eigen zorgverzekeraar. Officieel is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist.

Soms is het toch efficiënter om een verwijsbrief te hebben. Hier staan vaak veel relevante gegevens voor mij in genoemd. Voor een verwijsbrief kunt u langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd.