Tarieven

Vergoeding en kosten

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2018 recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar. Eventueel is het mogelijk om naast deze basis van 3 uur een aanvulling te krijgen via uw aanvullende verzekering. Dit kunt u in uw verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering teruglezen of via de site van ZorgwijzerUw eigen risico (voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico) wordt bij de gesprekken met de diëtist wel aangesproken. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Bij een contract tussen de zorgverzekeraar en de diëtist wordt het gehele dieetconsult vergoed. Met de CZ coöperatie (CZ, OHRA en Delta Lloyd) heb ik geen contract. Dit betekent dat als u bij één van deze zorgverzekeraars uit deze coöperatie verzekerd bent, een deel van het dieetconsult vergoed wordt (afhankelijk van de verzekeraar tussen de 60 en de 90%). 

Eigen risico

De diëtist valt binnen het eigen risico. Indien u nog niet door uw eigen risico heen bent, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u binnen een vorm van ketenzorg valt, valt deze zorg buiten het eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.

Tarieven

Het eerste consult bij de diëtist duurt ongeveer 60 minuten. Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten. Daarnaast kan er nog indirecte tijd gedeclareerd worden voor administratieve werkzaamheden, het rapporteren naar de verwijzend arts of specialist of het berekenen van uw voeding(sadvies).

Ik hanteer de volgende tarieven in 2018 (de totale tijd wordt afgerond op kwartieren.):

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Kosten
Intake / 1e consult 60 30 €90,-
Vervolgconsult 30 5 €30,-
Vervolgconsult lang 45 5 €45,-
Skype/telefonisch consult kort 10 5 €15,-
Skype/telefonisch consult lang 30 5 €30,-
Afsluitend consult 30 €30,-
Huisbezoek toeslag €10,-

*Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent. Indirecte tijd is de tijd die hierna benodigd is voor o.a. de rapportage naar uw (huis)arts/specialist en het uitwerken van uw gegevens en/of adviezen. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Niet geweest zonder bericht of te laat afgebeld

Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (met uitzondering van weekend en feestdagen). Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt onderstaande in rekening gebracht.

Eerste dieetconsult : €45,00
Vervolgconsult         €20,00

Verwijsbrief nodig?

Indien u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist heeft, wordt een consult bij de diëtist in 2018 vergoed vanuit uw basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de consulten ook (deels) als u geen verwijsbrief heeft. Controleer of u wel of geen verwijsbrief nodig hebt bij uw eigen zorgverzekeraar. Officieel is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist.

  • De volgende zorgverzekeraars eisen wel een verwijsbrief: CZ, De Friesland
  • Wanneer u een (chronische) ziekte heeft, zouden wij graag een verwijsbrief willen zien.
  • Tot slot, voor de communicatie tussen de (huis)arts en de diëtist, werkt het altijd prettiger met verwijsbrief.

Mijn voorkeur gaat uit naar een verwijsbrief, maar dit ben je dus niet verplicht. Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd.