Tarieven en vergoedingen 2024

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2024 recht op een vergoeding van 3 uur per jaar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wel wordt aangesproken (vanaf 18 jaar). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

In 2024 heb ik contracten afgesloten met een groot aantal zorgverzekeraars, niet bij allemaal. Heeft u een restitutiepolis (vrije keuze zorgaanbieders)? Dan wordt 100% van de dieetbehandeling vergoed. Bij een naturapolis houdt de verzekeraar bij niet-gecontracteerde dieetzorg een andere vergoeding aan, meestal is dit 70% van het dieetconsult. Bij verzekeraars waarbij ik wel een contract heb afgesloten geldt 100% vergoeding van het dieetconsult. 

In 2024 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Coöperatie VGZ (Univé, Zekur, Bewuzt, UMC, IZA, IZZ)
  • Achmea – Zilveren Kruis (FBTO, Interpolis, De Friesland)
  • DSW (inTwente, Stad Holland)
  • A.S.R.
  • ONVZ (en VvAA)
  • Salland
  • Menzis (Anderzorg, HEMA, VinkVink)
  • Zorg en zekerheid (AZVZ)
  • Caresq
  • SZVK

Met CZ (Just, Delta Loyd, Nationale Nederlanden, OHRA) heb ik geen contract afgesloten.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen meer dan 3 uur vergoed. Dit kunt u in de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering teruglezen. 

Tarieven

In 2024 hanteer ik de volgende tarieven (de totale tijd wordt afgerond op kwartieren). Voor de verzekerde zorg heb ik samen met de verzekeraars prijsafspraken gemaakt, hiervoor verwijs ik u naar de polis van uw verzekeraar. Voor alle uren die buiten deze verzekerde zorg vallen hanteer ik een tarief van €20,- per kwartier. 

Alle activiteiten rondom een consult, zoals het opstellen van een persoonlijk behandelplan en overige administratieve werkzaamheden worden ook gefactureerd en bij de totale tijd opgeteld.

Behandeling Tijd
Intake / eerste consult 5-6 kwartier
Vervolgconsult kort 1-2 kwartier
Vervolg consult lang 3-4 kwartier
Telefonisch consult v.a. 1 kwartier
Bezoek aan huis toeslag € 20,00
Opstellen individueel voedingsadvies 1-2 kwartier

Niet geweest zonder bericht of te laat afgebeld

Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (met uitzondering van weekend en feestdagen). Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt 50% van de kosten van het gemiste consult in rekening gebracht. 

Verwijsbrief nodig?

De diëtist is voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist. Een verwijsbrief kan wel zinvol zijn om naar een eerste consult mee te nemen. Vaak staan er relevante gegevens op, zoals labwaarden, medicatiegebruik en diagnose/klachten. Voor een verwijsbrief kunt u langs de (huis)arts gaan.