Voor bedrijven

Vitaliteit en gezonde voeding

Gezonde voeding op de werkvloer lijkt steeds belangrijker te worden gevonden door werkgevers blijkt uit recent onderzoek. Onderwerpen als gezonde leefstijl en vitaliteit zijn de laatste jaren ook meer bespreekbaar geworden op de werkvloer. Werknemers hebben, naast een goede werkplek, behoefte aan een aanbod van gezonde voeding al dan niet in combinatie met sport- en beweegmogelijkheden. Maar dat aanbod van gezonde voeding is bij sommige bedrijven nog niet optimaal. Een kwart van de werknemers geeft aan dat er onvoldoende aanbod is van gezonde voeding op het werk. Naast het aanbod van gezonde voeding, levert ook het verhogen van de kennis over gezonde voeding veel op. En wat je op werk aanleert, kun je thuis voortzetten. Zo geeft meer de 50% van de werknemers aan dat een gezonde leefstijl op werk hun stimuleert om dit thuis ook vol te houden. Resultaat: gezondere werknemers.

Algemene voordelen

Als personeel er een gezonde levensstijl op nahoudt, is dat ook voor een werkgever positief. Als een organisatie in de gezondheid van de medewerkers investeert, kan dat de volgende voordelen opleveren:

 • Minder ziekteverzuim: Wanneer een medewerker overgewicht heeft, zorgt dat voor gemiddeld 2,5 dag per jaar meer ziekteverzuim dan een medewerker met een gezond gewicht. Als er sprake is van obesitas (zwaar overgewicht) ligt dat aantal nog hoger. Een medewerker met obesitas heeft zelfs gemiddeld genomen 11,7 dagen ziekteverzuim meer per jaar.
 • Hogere productiviteit: Uit onderzoek blijkt dat gezonde medewerkers een hogere productiviteit hebben. Dat komt onder meer doordat werknemers energieker zijn. Als de productiviteit door gezonde voeding met 1% toeneemt, dan levert dat het Nederlandse bedrijfsleven in totaal € 6 miljard op. Als het ziekteverzuim door een gezondere levensstijl met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks €2,6 miljard in kosten. Deze gegevens blijken uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW.
 • Positievere sfeer: Met een gezonde leefstijl zijn mensen positiever en opgewekter. Het is niet voor niets dat mensen die gezond eten en voldoende bewegen minder te maken hebben met een depressie of een burn-out. Als medewerkers gezond eten en voldoende bewegen zal dat dus ook invloed hebben op de sfeer op de werkvloer. Uiteindelijk heeft een positieve sfeer ook invloed op de productiviteit en het werkplezier.

SPIJS Oegstgeest kan adviezen en begeleidingsdiensten aanwenden om uw medewerkers gezond te houden of gezonder te krijgen. Ik kan na overleg en afstemming maatwerk voor uw organisatie leveren. Omdat ik ook mijn diensten aanbied aan de individuele consument kan ik mijn diensten als diëtist ook aanbieden aan een eenmanszaak of ZZP-er.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Preventief: zoals een schriftelijk voedingsadvies ter verhoging van de weerstand van alle medewerkers, al dan niet ondersteund door een live presentatie of video.
 • Gezondheidsverhogend: bijvoorbeeld om het gemiddelde overgewicht in de organisatie terug te dringen krijgt elke individuele medewerker op vrijwillige basis keuze uit een aantal afvalmethodieken. Bij de dieetbegeleiding naar keuze krijgt de betreffende medewerker een voedingsadvies, weekmenu, variatielijst en de mogelijkheid 1 maand onbeperkt mailcontact te zoeken met zijn of haar diëtist van SPIJS Oegstgeest.
 • Combinatie aanpak: samenwerking van een bewegingsdeskundige (zoals sportcentrum, personal trainer of sportadviseur) met SPIJS Oegstgeest om zo de algemene gezondheid van de medewerkers te verbeteren.
 • Begrip en werksfeer verhogend: zoals het naar keuze voorlichting gegeven over de diverse voedings- en leefstijlen zoals halal, vegetarisch en glutenvrij.
 • Begeleiding van zieke werknemers: het door een diëtist begeleiden van medewerkers met een ziekte of aandoening.

Fiscaal

De diëtist van SPIJS Oegstgeest is in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerd. Ook ben ik als CRKBO-geregistreerde docent / trainer. Dat wil zeggen dat ik een zelfstandig (w)erkende docent ben die voldoet aan de kwaliteitscode voor docenten / trainers. Ik ben hiermee vrijgesteld van BTW.

Diëtistenadvies of diëtistenbegeleiding kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:

 • U hebt als werkgever een arboplan (voorbeelden van een arboplan zijn op internet te vinden, maar kunnen ook worden verkregen van uw arbodienst).
 • De diëtistenadviezen en -begeleiding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan, mede in het kader van preventie- en verzuimbeleid.
 • De diëtistenadviezen en -begeleiding vindt (gedeeltelijk) tijdens werktijd op de werkplek plaats.
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Mocht u direct weten wat u wilt voor uw organisatie en medewerkers, of wilt u meer informatie of maatwerk, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen zodat we met elkaar kunnen bespreken wat de beste oplossing voor uw bedrijf is.